Anphabe

Connecting opportunities
 • hZWWn5xhmXGUlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW1obppnb7Cx

Company Menu

Latest Big Jobs at Saigon Securities Inc.

 • Giám Đốc Dự Án [ib Associate Director]

  Saigon Securities Inc. - Competitive USD

  - Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn: Lập hồ sơ dự án: Lập kế hoạch nhân sự cho dự án; Phân công công việc và thống nhất cách thức triển khai; Kiểm tra...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Phân Tích Cao Cấp - IB Analyst

  Saigon Securities Inc. - Competitive USD

  - Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn: Lập hồ sơ dự án: Chủ động thực hiện triển khai dự án; Rà soát công việc đã hoàn thành đảm bảo tuân thủ theo đúng quy...
  Ho Chi Minh
 • .NET Developer

  Saigon Securities Inc. - Competitive USD

  Thu thập yêu cầu chi tiết từ các bộ phận và chuẩn bị tài liệu đặc tả yêu cầu để ký kết Phát triển ứng dụng theo tài liệu đặc tả yêu cầu. Các ứng dụng,...
  Ha Noi
 • Chuyên Viên Cao Cấp - Khối Dịch Vụ Ngân Hàng Đầu Tư

  Saigon Securities Inc. - Competitive USD

  1. Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn:- Lập hồ sơ dự án: Chủ động thực hiện triển khai dự án.  Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng: Rà soát...
  Ha Noi

Inside review about Saigon Securities Inc.

5.0
4 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...